Believe

หลวงปู่คำพัน เล่าเรื่อง “พญานาค”

Hits: 378

หลวงปู่คำพัน โฆษปัญโญ เล่าเรื่อง “พญานาค” กษัตริย์แห่งเมืองบาดาล
“พญาศรีสัตตนาคราช” และ”พญาศรีสุทโธนาคราช”

พระสุนทรธรรมากรหรือหลวงปู่คำพัน โฆสปัญโญ อตีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ท่านมีความผูกพันกับพญานาคมาก หลวงปู่คำพัน กล่าวว่า “ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งนาคราช หรือนาคาธิบดี แยกปกครองดูแล

  • ฝั่งไทยคือ “พญาศรีสุทโธนาคราช(นาคาธิบดีศรีสุทโธ)” เป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทยเป็นพญานาคหนึ่งเศียร
  • ฝั่งลาวคือ “พญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล)” เป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวเป็นพญานาคเจ็ดเศียร

พญาศรีสุทโธท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าพญานาค 6 อำมาตย์ดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา หลวงปู่คำพันธ์ยังได้กล่าวอีกว่า ส่วนใดที่อยู่ใกล้ต้นน้ำลำธารหรือแม่น้ำใหญ่หากจะจัดให้มีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้น ให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคพิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

หลวงปู่ได้เอ่ยชื่อ 6อำมาตย์แห่งพญานาคไว้เพียง3คือ

  1.  พญาจิตรนาคราชเป็นพญานาคที่รักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองของตนตั้งแต่ตาลีฟูถึงจังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้ำโขงโดยมีที่สุดแดนอยู่ที่วัดหินหมากเป้ง
  2. พญาโสมนาคราชมีเขตแดนปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งมาจนถึงวัดพระธาตุพนมสุดเขตแดนที่แก่งกะเบาพญาโสมนาคราชมีอุปนิสัยคล้ายพญาศรีสุทโธนาคราชคือชอบปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ไว้วางใจและโปรดปรานแก่พญาศรีสุทโธนาคราชมากกว่าพญานาคอื่นๆ
  3. พญาชัยยะนาคราชมีเขตแดนจากแก่งกะเบาเรื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้ำโขงลงทะเลในเขมรพญานาคตนนี้มีฤทธิ์เดชมากชอบการรณรงค์ทำสงครามคือ ชอบการต่อสู้เป็นนิสัย

ส่วนอีก 3 ตน หลวงปู่คำพัน โฆษปัญโญ ไม่ได้เล่าถึง

พญาศรีสัตตนาคราช เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาว เป็นพญานาคที่ทรงฤทธิ์มากท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมมากเหมือนกับพญาศรีสุทโธนาคราชโดยชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกัน


ในโอกาสที่ท่านได้บอกกล่าวเรื่องพญานาคนี้ ท่านจึงได้กล่าวพยากรณ์ว่า
“พญานาคจะช่วยผู้ที่บูชา ศรัทธาในพญานาค
ให้ผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
ท่านมรณภาพไปแล้ว 3 ปี
เพราะหลังหลวงปู่ตายมรณภาพไปแล้ว 3 ปี
บ้านเมืองจะเริ่มวุ่นวายเดือดร้อนให้พวกเจ้าศรัทธา
และบูชาพญานาค ก็จะพ้นวิกฤตินั้นได้”


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.banloktip.com

To Top