Believe

คาถาและวิธีบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

Hits: 378

ขอได้ ไหว้รับ” ไอ้ไข่ ศิษย์หลวงปู่ทวด ที่เป็นที่ศรัทธา นำพามาถึงความเชื่อ ที่เรียกได้ว่า ใครขอแล้วได้รับกันถ้วนหน้า สังเกตุได้จากเศษประทัดที่มาจุดแก้บน กองสูงเทียมฟ้าดุจภูเขาก็มิปาน สถานที่บูชาไอ้ไข่ ศิษย์หลวงปู่ทวดนี้อยู่ที่วัด เจดีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในวัดชื่อดังยุคนี้ที่ร่ำลือกันว่า เป็นวัดที่ให้โชคกับคนที่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้กันไม่ขาดสาย

ส่วนคำบูชา คาถาไหว้ไอ้ไข่  มีดังนี้

กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
นมัสการพระคุณเจ้า ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
อธิฐานเรียกชื่อ “ไอ้ไข่”เด็กวัดเจดีย์ และ ว่าคาถา ดังนี้
“อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม”
ตั้งจิตอธิฐานขอเรื่อง โชคลาภ เงินทอง ค้าขาย เมตตามหานิยม บนเรื่องงาน กิจการ ให้สำเร็จราบรื่น

ขอได้ ไห้วรับ ขออะไรก็ได้สิ่งนั้น ไอ้ไข่ศิษย์หลวงปู่ทวด วัดเจดีย์

To Top