เจ้าคุณธงชัย

พระกริ่งเจ้าสัวเยาวราช รุ่นแรก วัดไตรมิตรวิทยาราม

Hits: 639

ถ้าใครกำลังมองหาพระกริ่งที่มีประสบการณ์ดี มีราคาที่สามารถบูชาได้ พิธีปลุกเสกดี ทาง Rich.in.th ขอแนะนำ พระกริ่งเจ้าสัว (เยาวราช) รุ่นแรก วัดไตรมิตรวิทยาราม
ใน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาจัดสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ขึ้น โดยใช้ชื่อรุ่นว่า “พระกริ่งเจ้าสัว เยาวราช” เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่พุทธศาสนิกชนที่บริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร

อย่างไรก็ตาม ในการสร้าง “พระกริ่ง” หรือเรียกกันว่า “พระไภษัชยคุรุ” มีคติความเชื่อว่า พระกริ่งสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในครั้งสมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ ประทานแก่สมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทาหายอาพาธเป็นปกติ

พระกริ่งเจ้าสัว (เยาวราช) คำว่า เจ้าสัว นี้ มาจากภาษาจีน สำเนียงแต้จิ๋วว่า จ่อซัว (จีนกลางว่า จว้อซาน) จ๋อ เป็นคำเดียวกับที่แปลว่า ที่นั่ง แต่ในที่นี้ในความหมายว่า เป็นปึกแผ่นมั่นคง ซัว แปลว่า ภูเขา รวมความ จ่อซัว (เสียงจ๋อ กลายเป็น จ่อ เมื่อตามหลังด้วยเสียงสามัญตามหลักการออกเสียงจีนแต้จิ๋ว) แปลได้ว่า ขุนเขาอันมั่นคง หรือหมายถึงคหบดีร่ำรวยมั่งคั่ง นั่นเอง ส่วนคำว่า เยาวราช นั้น เป็นชื่อถนนที่มีคนจีนอยู่หนาแน่น และเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่มีร้านทอง มีการค้าขาย มีอาชีพมากมาย และมีเจ้าสัวอยู่จำนวนมาก

พุทธลักษณะ พระกริ่งเจ้าสัว (เยาวราช) รุ่น ๑ นี้ ได้พิมพ์มาจากพระกริ่งเบตง รุ่น ๑ ที่ช่างพิศาล วณิชชัยอาภรณ์ ผู้ออกแบบ สรรค์สร้าง มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นรูปหล่อลอยองค์ นั่งขัดสมาธิเหนือบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย ๒ ชั้น ชั้นละ ๗ กลีบ พระเกศแบบบัวตูม ฐานพระเมาลีด้านหน้า ปรากฏรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว พระศกตูมก้นหอย พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ ปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายถือวชิราวุธ ใต้ฐานปะก้น สำหรับบรรจุลูกกริ่ง ตอกโค้ดด้วยช่างมืออาชีพ เป็นภาษาจีน และภาษษไทยว่า เยาวราช พร้อมกับเบอร์กำกับองค์พระ

ส่วนพระชัยวัฒน์ หรือ พระกริ่งเยาวราช (เจ้าสัวน้อย) นั้น เป็นการย่อพิมพ์จากพระกริ่งที่มีขนาดหน้าตัก ๒ ซม. สูง ๔ ซม. ให้เหลือแค่ขนาด ๑ ซม. ส่วนพุทธลักษณะคล้ายกับพระกริ่งทุกประการ โดยได้นำช่อพระกริ่งมาหล่อเป็นองค์พระชัยวัฒน์ เพื่อเหมาะสำหรับเด็กหรือสตรีไว้แขวนติดตัว

ทั้งนี้เมื่อวันตรุษจีน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถือเป็นมหามงคลอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเททองหล่อพระกริ่งเจ้าสัว (เยาวราช) ด้วยพระองค์เอง และทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ซึ่งมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๙ น. หลังเสร็จพิธี ได้แจกวัตถุมงคลพระกริ่ง และพระกริ่งเยาวราช (เจ้าสัวน้อย) แก่ผู้ร่วมพิธี

สำหรับ Admin แล้วได้บูชาเนื้อล่างๆ คือเนื้อทองคำขาว เบอร์๖๖ ไว้เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

cr. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

To Top