Belief

Life and Belife

อาก๋งเคยสอนผมว่า ชีวิตของคนเรา นั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย เทียนไช้ ซึ่งหมายถึง ฟ้าลิขิต เรามิอาจกำหนด ได้ เหล๋อนไช้ ซึ่งหมายถึง คนลิขิต อยู่ที่เรากระทำ เราเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำได้ ตี้ไช้ ซึ่งหมายถึง ดินลิขิต อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากได้สิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งทั้งสามจะมีผลต่อการประสบความสำเร็จของเรา  โดยในส่วนของ คนลิขิต และดินลิขิต เรายังสามารถเลือกที่จะทำปรับแต่งได้ แต่ในส่วนของ ฟ้าลิขิตนั้น เรามิอาจกำหนดได้ แต่เรายังสามารถที่จะหาตัวช่วย เพื่อให้ฟ้าลิขิต ในทิศทางเราต้องการ ในแต่ละประเทศเลยมีเครื่องราง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สวด อ้อนวอน เพื่อให้ในส่วนของ ฟ้าลิขิตมีผลออกมาตามที่เราต้องการ ถ้ายังนึกไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ฟัง ถ้าเรา จะขับรถเพื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งก็คือจุดหมายของเรา) คนลิขิต ก็คือ ตัวเรา ถ้าเราประพฤติดี พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุรา ก็จะมีความพร้อมในการเดินทาง มีโอกาสไปถึงจุดหมายได้ แต่ถ้าเรา […]

Copyright © 2018 RICH.in.th All rights reserved.