Believe

ไหว้ตี่จูเอี้ย เสริมดวง การเงินคล่อง

การไหว้ตี่จูเอี้ย ตี่จูเอี้ย หรือ ศาลเจ้าที่ของคนจีน เป็นศาลเล็กๆ (ส่วนใหญ่มีสีแดง) ที่ตั้งติดพื้น กลางบ้าน ซึ่งคนจีนทั่วไปนิยมมีไว้ คล้ายกับศาลพระภูมิเจ้าที่ของไทย แต่ของไทย นิยมไว้นอกบ้าน การไหว้บูชาตี่จู่เอี้ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การไหว้ประจำวันและการไหว้ตามวันพระจีน ต่างกันตรงที่ของไหว้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งการไหว้ตามวันพระจีนมีแค่เดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมกับการไหว้เจ้าตามเทศกาล อย่าง ตรุษจีน สารทจีน รวมถึงการไหว้รับเทพ เพราะมีของไหว้ไม่เหมือนกัน วิธีไหว้ตี่จู่เอี้ยประจำวัน                     – ต้องเตรียมของไหว้ ดังต่อไปนี้ น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย และกระดาษไหว้ 1 ชุด – ขั้นตอนการไหว้ เริ่มจากจุดธูป 7 ดอก ไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านเป็นลำดับแรก ขอพร […]

Life and Believe

อาก๋งเคยสอนผมว่า ชีวิตของคนเรา นั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย เทียนไช้ ซึ่งหมายถึง ฟ้าลิขิต เรามิอาจกำหนด ได้ เหล๋อนไช้ ซึ่งหมายถึง คนลิขิต อยู่ที่เรากระทำ เราเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำได้ ตี้ไช้ ซึ่งหมายถึง ดินลิขิต อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากได้สิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งทั้งสามจะมีผลต่อการประสบความสำเร็จของเรา  โดยในส่วนของ คนลิขิต และดินลิขิต เรายังสามารถเลือกที่จะทำปรับแต่งได้ แต่ในส่วนของ ฟ้าลิขิตนั้น เรามิอาจกำหนดได้ แต่เรายังสามารถที่จะหาตัวช่วย เพื่อให้ฟ้าลิขิต ในทิศทางเราต้องการ ในแต่ละประเทศเลยมีเครื่องราง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สวด อ้อนวอน เพื่อให้ในส่วนของ ฟ้าลิขิตมีผลออกมาตามที่เราต้องการ ถ้ายังนึกไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ฟัง ถ้าเรา จะขับรถเพื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งก็คือจุดหมายของเรา) คนลิขิต ก็คือ ตัวเรา ถ้าเราประพฤติดี พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุรา ก็จะมีความพร้อมในการเดินทาง มีโอกาสไปถึงจุดหมายได้ แต่ถ้าเรา […]

Copyright © 2018 RICH.in.th All rights reserved.