Naga

พญานาค ไหว้แล้วรวย

Hits: 11541

พญานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ มีอิทธิฤทธิ์เรียกทรัพย์สินเงินทอง เรียกโชคลาภ การบูชาพญานาคเหมือนน้ำซึมบ่อทรายดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาสมความปรารถนา ขอพรสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นอย่างไม่น่าเชื่อจะทำให้มั่งมีขึ้นโดยเร็วพลัน ได้มีทรัพย์สินเงินทอง สมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะได้มาแบบไม่รู้ตัว มีเงินทองรวยขึ้นอย่างทันตาเห็น ได้โชคแบบไม่คาดคิด ไปแห่งหนใดประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความร่มเย็นเป็นสุข พ้นจากภัยอันตราย

ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ หรือบ้างก็มี ๗ สี เหมือนสีของรุ้ง และที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม

ด้วยเชื่อกันว่า พญานาคนั้นสามารถให้คุณ แก่ผู้ที่บูชาได้ จึงขอนำคาถาบูชาพญานาคทั้ง ๙ ตระกูล อันได้แก่  ๑.พญาอนัตนาราช ๒.พญามุจรินทร์นาคราช ๓.พญาภุชงค์นาคราช ๔.พญาศีรสุทโธนาคราช ๕.พญาศรีสัตตนาคราช ๖.พญาเพชรภัทร นาคราช หรือ พญาเกล็ดแก้วนาคราช ๗.พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช ๘.พญายัสมัญนาคราช ๙.พญาครรตะศรีเทวานาคราช มาฝากให้บูชากัน ดังนี้

คาถาบูชาพญานาคราช ๙ ตระกูล

นะโม ๓ จบ “อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ”

 คำบูชาพญานาคราช (เพื่อขอโชคลาภ)

อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นาคี นาคะ
ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง
นะโมพุทธายะ มะอะอุ

 

ความเชื่อของอานิสงส์ จากการบูชาพญานาคราช

  1. จะทำให้ร่ำรวยขึ้นโดยเร็วพลัน สมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะหลั่งไหลมาให้ท่านแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพราะ พญานาค เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาล
  2. จะทำให้มีความผาสุก ร่มเย็น ปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายสารพัด มีชีวิตที่ราบรื่น สุขทั้งกายสุขทั้งใจเหมือนน้ำเย็นหุ้มห่อไว้ตลอดเวลาเพราะ พญานาคเป็นเจ้าแห่งความร่มเย็นผาสุก
  3. จะทำให้มีเสน่ห์ มีเมตตามหานิยม มีแต่คนหลงรัก ไปทางไหนทิศใดจะมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ เพราะพญานาคเป็นเจ้าแห่งเสน่หากามคุณ
  4. จะทำให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา พญานาคเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ อยากได้เงินเดือนเพิ่ม อยากก้าวหน้าในอาชีพ อยากได้บ้านใหม่รถใหม่ อยากประสบความสำเร็จ อยากได้โชคลาภ บูชาพญานาคแล้วขอพร จะได้สิ่งนั้นอย่างเหลือเชื่อ เกินกว่าที่ใครจะคาดถึง
  5. อยากเติบโตในอาชีพการงาน อยากมียศฐาบรรดาศักดิ์ อยากเป็นเจ้าคนนายคน อยากมีอำนาจบารมี มีผู้คนนับหน้าถือตา ต้องหมั่นบูชาพญานาคราชเพราะพญานาคเป็นเจ้าแห่งอำนาจบารมี อยู่เบื้องหลังการสร้างอาณาจักรโบราณทั้งปวง ผู้ปกครองอาณาจักรแต่โบราณล้วนผูกพันกับพญานาคทั้งสิ้น
  6. อยากมีโชคมีลาภ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา ต้องบูชาพญานาคราช เพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งโชคลาภ ผู้คนต่างกราบไหว้บูชาพญานาคราชเพื่อขอโชคลาภ หลายคนบุญมาฟ้าเปิดบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐี

3 ราชาแห่งนาค

พญามุจรินทร์นาคราช

เป็นผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยจำแลงกายเป็นพญานาคราชเจ็ดเศียรเพื่อคุ้มครององค์พระศาสดาในวันตรัสรู้เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนมีความเชื่อว่าองค์พญานาคช่วยปกปักรักษาและสร้างอำนาจบารมีให้แก่ผู้สวมใส่บูชาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงาน ให้เจริญเติบโตมีเต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจบารมี มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โต ผู้คนนับหน้าถือตา มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดิน

คำบูชาพญามุจลินทร์นาคราช

โอม นะโม มุจะลินโท จะนาคะราชายะ ตะถาคะเต เดวะ กัดดิ อะมะระชะโยติ นะมะ

พญาศรีสัตตนาคราช

เป็นผู้ดูแลพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหรือพื้นที่ประเทศลาวเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาจะทำให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาทำการค้ากิจการมีกำไรเงินทองไหลเข้าบ้านไม่ขาดสายประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยทรัพย์สินจนถึงขั้นเป็นเศรษฐี

คำบูชพญาศรีสัตตนาคราช

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา อิมัง สิริสัตตะนาคะราชัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพพโสตถี ภะวันตุ เม

คำแปล :

ข้าพระเจ้า ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้ วันทาพญาศรีสัตตนาคราชตนนี้ ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมี แก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ เทอญฯ

 

พญาศรีสุทโธนาคราช

เป็นผู้ดูแลพื้นแผ่นดินฝั่งขวาแม่น้ำโขงหรือพื้นแผ่นดินไทยเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาจะทำให้มีโชคลาภวาสนามีดวงดีดวงเฮงมีโอกาสได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคผู้ที่เชื่อศรัทธาจะมีดวงมีโชคลาภเพิ่มมากมายจนถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีเมตตามหานิยม สมหวังในรัก

ตั้งนะโม 3 จบ
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ
วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

บูชาทั้งสามองค์จะเสริมดวงครบทุกด้าน ทั้งอำนาจวาสนาบารมีชื่อเสียงเด่นดังให้ผู้คนยำเกรง ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยทำกิจการค้าเจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีโชคลาภอำนาจไม่ขาดสายเสี่ยงโชคเสียงดวงร่ำรวย มีเมตตามหานิยม สมหวังในรัก

 

 

To Top