Believe

Life and Believe

Hits: 330

อาก๋งเคยสอนผมว่า ชีวิตของคนเรา นั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. เทียนไช้ ซึ่งหมายถึง ฟ้าลิขิต เรามิอาจกำหนด ได้

  2. เหล๋อนไช้ ซึ่งหมายถึง คนลิขิต อยู่ที่เรากระทำ เราเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำได้

  3. ตี้ไช้ ซึ่งหมายถึง ดินลิขิต อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากได้สิ่งแวดล้อมอย่างไร

ซึ่งทั้งสามจะมีผลต่อการประสบความสำเร็จของเรา  โดยในส่วนของ คนลิขิต และดินลิขิต เรายังสามารถเลือกที่จะทำปรับแต่งได้ แต่ในส่วนของ ฟ้าลิขิตนั้น เรามิอาจกำหนดได้ แต่เรายังสามารถที่จะหาตัวช่วย เพื่อให้ฟ้าลิขิต ในทิศทางเราต้องการ ในแต่ละประเทศเลยมีเครื่องราง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว สวด อ้อนวอน เพื่อให้ในส่วนของ ฟ้าลิขิตมีผลออกมาตามที่เราต้องการ

ถ้ายังนึกไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ฟัง ถ้าเรา จะขับรถเพื่อเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งก็คือจุดหมายของเรา)

  • คนลิขิต ก็คือ ตัวเรา ถ้าเราประพฤติดี พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุรา ก็จะมีความพร้อมในการเดินทาง มีโอกาสไปถึงจุดหมายได้ แต่ถ้าเรา พักผ่อนก็น้อย แถมยังดื่มสุราอีก คงยากที่จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ นี่คือความหมายของ คนลิขิต เราเลือกทำ หรือ ไม่ทำของเราเอง

  • ดินลิขิต ก็คือ สภาพรถยนต์ ถ้าเราตรวจสอบ เช็คสภาพเราให้ดีพร้อม ก็จะทำให้เราดินทางได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าเรา ไม่ตรวจสอบ แถมดอกยางก็หมด สภาพรถก็ไม่น่าจะถึงจุดหมายปลายทางได้ ก็เปรียบดัง ดินลิขิต สิ่งนี้ เราก็กำหนดด้วยเราเองได้

  • ฟ้าลิขิต ก็คือ สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เราไม่สามารถกำหนดได้ ถ้าวันที่เราจะออกดินทาง เจอพายุเข้า ดินถล่ม เราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ก็ไป ไม่ถึง แต่ถ้า สภาพ อากาศดี เราก็เดินทางไปได้อย่างปลอดภัย ไร้อุปสรรค

จะเห็นได้ว่า ถ้าเราพักผ่อนเต็มที่ ไม่ดื่มก่อนเดินทาง และตรวจสภาพรถเป็นอย่างดี สภาพ อากาศดี เราก็ไปถึงจุดหมายได้ แต่ถ้า เราเพักผ่อนเต็มที่ ไม่ดื่มก่อนเดินทาง และตรวจสภาพรถเป็นอย่างดี แต่สภาพ อากาศเลวร้าย เรากำหนดฟ้าไม่ได้ ก็ทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังใจเรา ทันเวลา

ความเชื่อ” เลยเข้ามาเพื่อรักษาสมดุลย์ ระหว่างฟ้า กับ คน ให้ สมดุลย์ เพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทาง
ดังที่เราคิด จึงเป็นที่มาของเว็บนี้ ที่มี สโลแกนว่า ….
“รวยด้วยหนึ่งสมองสองมือและความเชื่อ” 

 

To Top