Amulets

แปะโรงสี รุ่นฟ้าประทานพร มังกรคู่

Hits: 1203

แปะโรงสี องค์บูชา รุ่น ฟ้าประทาน​พร​มังกร​คู่​

งานเทวาภิเษก วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี
จัดสร้างโดย กลุ่มแปะโรงสี ฆราวาสจอมขมังเวทย์ ยันต์ฟ้าประทานพร

Source : Paerongsi.com

To Top