Believe

วิธีขอรับผ้ายันต์เซียนแปะโรงสี (โง้วกิมโคย)

Hits: 1363

คำถามยอดฮิต ว่าจะของผ้ายันต์เซียนแปะโรงสีได้อย่างไร เห็นมีซื้อขายในกลุ่มต่างๆ มีราคาตั้งแต่หลักสิบยันหลักแสน ข้าพเจ้าเลยไปหาข้อมูลมา พบว่ามีกลุ่มรักอากงเซียนแปะโรงสี ทำการแจกผ้ายันต์จากศาลานที ทองศิริ ที่ผู้คนไปกราบไหว้เซียนแปะ (โง้วกิมโคย) นั่นแหละครับ ของแท้ จากศาลานที ทองศิริ แน่นอน และฟรี ด้วย โดยมีวิธีการขอดังต่อไปนี้

ขั้นตอนขอรับผ้ายันต์

  1. นำซองเปล่า ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยราคาแสตมป์ จะมากน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการส่งดังนี้
    – ติดแสตมป์ 3 บาท  ส่งกลับแบบธรรมดา
    – ติดแสตมป์ 18 บาท  ส่งกลับแบบลงทะเบียน
    – ติดแสตมป์ 32 บาท  ส่งกลับแบบ EMS
  2. นำซองเปล่าในข้อที่ 1. ที่เขียนชื่อ ที่อยู่ตนเองเรียบร้อย ใส่ในซองจดหมาย แล้วส่งมาที่…

กลุ่มรักอากงเซียนแปะโรงสี
เลขที่ 223/23 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 22
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะส่งผ้ายันต์กลับไป ตามซองเปล่าที่แนบมา พร้อมชื่อที่อยู่ ที่จ่าหน้าครบถ้วนเท่านั้น
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก เฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น


สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังหาวัตถุมงคล อาทิ เซียนแปะโรงสี, พระเกจิ, พญาครุฑ, พญานาค, ท้าวเวสสุวรรณ ฯลฯ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมร้านของเราได้ที่ https://buy.co.th

To Top