Naga

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

Hits: 6458

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

จุดธูป ๑๙ ดอก
ว่า นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
คำอธิษฐานบูชา
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา, อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.

คำแปล
ข้าพเจ้า ขอน้อมกาย วาจาและจิตใจ กราบไหว้วันทา พญานาคะราช นามว่า ศรีสัตตนาคราชตนนี้ ขอความสุขสวัสดี จงบัง เกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ
…………..

เครื่องสักการะขอพร “พญาศรีสัตตนาคราช”

1 ธูปหอม 19 ดอก
2 พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

– อื่นๆ ตามจิตศรัทธา เช่นมะพร้าวน้ำหอม 1 ลูกเป็นต้น

// งดถวายของคาวทุกประเภท

To Top