ไหว้ตี่จูเอี้ย

ไหว้ตี่จูเอี้ย เสริมดวง การเงินคล่อง

การไหว้ตี่จูเอี้ย ตี่จูเอี้ย หรือ ศาลเจ้าที่ของคนจีน เป็นศาลเล็กๆ (ส่วนใหญ่มีสีแดง) ที่ตั้งติดพื้น กลางบ้าน ซึ่งคนจีนทั่วไปนิยมมีไว้ คล้ายกับศาลพระภูมิเจ้าที่ของไทย แต่ของไทย นิยมไว้นอกบ้าน การไหว้บูชาตี่จู่เอี้ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การไหว้ประจำวันและการไหว้ตามวันพระจีน ต่างกันตรงที่ของไหว้เพียงเล็กน้อย อีกทั้งการไหว้ตามวันพระจีนมีแค่เดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมกับการไหว้เจ้าตามเทศกาล อย่าง ตรุษจีน สารทจีน รวมถึงการไหว้รับเทพ เพราะมีของไหว้ไม่เหมือนกัน วิธีไหว้ตี่จู่เอี้ยประจำวัน                     – ต้องเตรียมของไหว้ ดังต่อไปนี้ น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย และกระดาษไหว้ 1 ชุด – ขั้นตอนการไหว้ เริ่มจากจุดธูป 7 ดอก ไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านเป็นลำดับแรก ขอพร […]

Copyright © 2018 RICH.in.th All rights reserved.