คาถาบูชาพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง

คาถาบูชาพ่อปู่เจ้าพ่อยี่กอฮง
 (เจ้าพ่อหวยคนแรกแห่งสยามประเทศ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุธัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ

นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย เลี้ยง เมี่ยง เจ่ง แซ ยี่ กอ ฮง ใช้ ซิ้ง ยี่ กอ ฮง ผ่อ สัก สื่อ อั้ว กิม งึ้ง ใช้ ป้อ

ป้อ จั๋ง ใช้ โข่ว สื่อ เก่า อั้ว แก ไล้ เก่า อั้ว แก ไหล

เอกจิตขอวิงวอน นะโม มหาเมตตา กรุณา โชคลาภวาสนาบารมีพ่อปู่ยี่กอฮง
โปรดประทานเงินทอง โชคลาภ แก้วแหวนรัตนมณีประทานขุมทรัพย์ล้ำค่าสู่เรือนข้าน้อยด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล………..ตั้งจิตอธิษฐาน……………..

 


ของโปรดที่ใช้ถวายพ่อปู่ยี่กอฮง

กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล (โอยั๊วะ) น้ำชา
หมาก พลู บุรี่ พวกมาลัยดอกดาวเรือง
ข้าวขาหมู (ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไร)
จุดธูป 9 ดอก (ถ้าไม่สะดวกจุดก็ไม่เป็นไร)

Copyright © 2018 RICH.in.th All rights reserved.