Believe

จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี

จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามมาก  รุ่นนี้ เจตนาดีมีเจตนาสร้างบริสุทธิ์อันเป็นการกุศลที่จะสร้างโบสถ์ให้วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิธีสุดยอด และโด่งดังเป็นที่ต้องการมากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ในวงการจตุคามรามเทพ ผู้ที่บูชาแล้วประสบความสำเร็จมีโชคลาภมากมาย และขอได้ไหว้รับสมดังปรารถนา เหมือนดังชื่อโคตรเศรษฐีทุกประการ

การออกแบบ

ด้านหน้า

มีรูปองค์จตุคามรามเทพ พระเทวโพธิ์สัตว์ ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา อันงามสง่า พระหัตถ์ขวายกขึ้นประทานพรสมกับเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ประทับนั่งบนเฆม ความหมายนัยหนึ่งคือ ทรงอยู่ในวรรณะกษัตริย์ อยู่เหนือคนทั้งปวง ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์สมัยโบราณอย่างครบถ้วน จะปกป้อง คุ้มครองรักษา แก่ผู้เคารพนับถือ สยบเคราะห์ร้าย ของดวงดาวต่างๆ ทั้งหลายให้กลายเป็นดี และสิ่งประสงค์ทุกประการ รัศมี แสดงให้เห็นว่า องค์จตุคามรามเทพ มีอานุภาพดุจดัง พระอาทิตย์ ที่ส่องแสงสว่างให้กับสิ่งมีชีวิตใน ได้ดำเนินชีวิตไปตามปกติ พระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ ได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกทิศพญางู พญานาค เป็นสัญลักษณ์ ของความผูกผัน ความรัก ความปลอดภัย ความน่าเกรงขาม ความมีตะบะและอำนาจ พญางูด้านหลังองค์จตุคาม ถือว่าเป็นบริวารขององค์จตุคาม ที่เฝ้าระวังและช่วยป้องกันคุ้มครองอันตรายต่างๆ แก่ผู้ที่บูชาและให้เกิดความมี สง่า น่าเกรงขาม ภายในรูปวงกลม จะเห็นเป็นงู คล้ายที่มีชีวิต เคลื่อนไหวได้ เหมือนมีชีวิตจริงๆ

ด้านหลัง

มีรูปองค์พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระสรีระ ของพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้ระลึกนึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ย่อมเป็นมงคลที่สุด มีพุทธานุภาพ แผ่บารมีทั่วทุกทิศ ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พระรัศมี เจดีย์ เจดีย์รายที่ล้อม องค์พระธาตุ ครั้นเมื่อพระบรมศาสดายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงมีพระสาวก ซ้าย ขวา ห้อมล้อมอยู่ทุกเมื่อ ทรงดับขันธ์ปรินิพาน ก็ได้นำพระสารีริธาตุมาบรรจุในพระบรมธาตุ และ สถูปหรือเจดีย์รายล้อม เสมือนหนึ่ง พระบรมศาสดายังดำรงพระชนม์ชีพอยู่

เม็ดพระคำ เป็นหนึ่งในของมงคลวิเศษ ที่บูรพาจารย์ ท่านใช้ในการสวด ภาวนาสาธยายมนต์ ให้เกิดเป็นตะบะ ความศักดิ์สิทธิ์ พระคำมี 108 ลูกต่อเส้น ในการนับพระคุณ พระรัตนไตร นั้นคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมคุณทั้งสามนี้ก็ได้ 108 พอดี ดังนั้นการนำพระคำมาไว้ในวัตถุมงคลมีความหมายว่าให้ใช้ได้ 108 ประการ

บัวศรีวิชัย จัดเป็นดอกไม้ชั้นสูง เป็นสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความงดงาม,ไพบูลย์,ความเบิกบาน ได้นำมาใช้ในงานจิตรกรรมและปฏิมากรรม ของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิ์สัตว์ เป็นต้น ท่านจึงเปรียบเสมือนว่า ผู้นั้นตื่นจากความทุกข์ทั้งปวง จึงนำดอกบัวมาเป็นสัญลักษณ์ ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุ

JATUKARMRAMATHEP (KOT-SETTI) : FOR GOOD LUCK, GOOD FORTUNE, A CHARM FOR MAGIC AND SUPERNATURAL ( AMULETS ARE BOTH SPIRITUAL AND MYSTICAL TO BUDDHISM )

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบี่

พิธีบวงสรวง+เทวาภิเษก+พุทธาภิเษก ดังนี้

1. พิธีบวงสรวงบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ อฐิษฐานจิตโดย พ่อปู่นริศ นรินโทสำนักสงฆ์ลานธรรม บารมีศรีปทุมแสงธรรม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (เจ้าพิธี) และมหาพิธีกรรม เทวาภิเษก+พุทธาภิเษก โดย พระอาจารย์หนุ่ย (พระใบฏีกาปราณพ) วัดคอหงษ์ และพระคณาจารย์สายเขาอ้อ ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2549 เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการพิธีมหามงคลฤกษ์ พิธีมหาพุทธาภิเษก-พิธีมหาเทวาภิเษก-พิธีมหานพเคราะห์ พระเทวราชโพธิ์สัตว์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ท้าวจตุคาม รามเทพ รุ่น โคตรเศรษฐี ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2549
เวลา 09.09 น. พ่อปู่นริศ นรินโท ลานธรรมบารมีศรีปทุมแสงธรรมหนอ อ.ท้ายเหมืองจ.พังงา เปิดมณฑลพิธี ถวายเครื่องสักการะบวงสรวง องค์พ่อจตุคาม รามเทพโต๊ะมหาเทพ 12 นักษัตร อัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อ 9 แห่งในเมืองนครศรีธรรมราชประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นเริ่มทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพเทวดาทั่วโลกธาตุจักรวาล หลังจากนั้นคณะมโนราห์รำถวาย
เวลา 13.09 น. พระสงฆ์ 108 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทนพพระเคราะห์ ซึ่งพระสงฆ์ 108รูปนี้กำหนดตามกำลังของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รวมกันได้ 108 ประจุคลื่นเสียงพลังแห่งพระพุทธมนต์เข้าสู่วัตถุมงคล
เวลา 14.09 น. พ่อท่านนวล ปริสุทโธ ทำพิธีจุดเทียนชัย ในพิธีมหาเทวาภิเษก

พระภาวนาจารย์ ผู้ทรงอิทธิคุณ 16 รูป เข้าประจำอาสนะนั่งปรกอธิษฐานจิตภาวนา เพื่อความเป็นมหามงคล

1.พ่อท่านนวล วัดไสหร้า

2.พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน

3.หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ

4.พ่อท่านกระจ่าง วัดน้ำรอบ

5.พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง

6.พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม

7.พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน

8.พ่อท่านชอบ วัดหน้าพระบรมธาตุ

9.พ่อท่านผดุง วัดภูเขาหลัก

10.พ่อท่านสมนึก วัดหรงบน

11.พ่อท่านสิทธิ์ อาศรมวังวิเวกสามแก้ว

12.พระปลัดเกษม วัดชะเมา

13.พ่อท่านวัชรินทร์ วัดป่าโมกข์

14.พ่อท่านประสูติ วัดในเตา

15.พ่อท่านหรั่ง สำนักสงฆ์ห้วยแดง

16.พ่อปู่นริศ นริศโท สำนักสงฆ์ลานธรรมบารมีศรีปทุมแสงธรรมหนอ 17.พระใบฎีกาปรานพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงษ์ เจ้าพิธีกรรมอัญเชิญองค์พ่อ จตุคาม รามเทพเวลา 16.09น. พ่อท่านท้วม วัดศรีสุวรรณ ทำพิธีดับเทียนชัยในพิธีมหาเทวาภิเษก เวลา 16.29น. พระใบฎีกาปรานพ (หลวงหนุ่ย) วัดคอหงส์ ทำพิธีเบิกแว่นเทียนเวียนเทียนสมโภชรอบมณฑลพิธีโดยกุลบุตร…..คนเท่ากำลังวันเวียนทียนสมโภชรอบมณฑลพิธี คณะมโนราห์รำถวาย

2. พิธีเทวาภิเษก+มหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช วันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2549องค์จตุคามรามเทพ ณ มณฑลพิธีวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 ตุลาคม 2549

พิธีบวงสรวงเทวาผู้ปกปักษ์รักษาพระบรมธาตุโดย

พระใบฏีกาปรานพ(หลวงหนุ่ย)วัดคอหงส์ เวลา 09.09 น. จุดเทียนชัยเวลา 14.09น. และเริ่มพิธีพุทธาภิเษก

โดยพระเกจิคณาจารย์ เขาอ้อทั้งหมด 9 รูป

1 พระครูพิพิธวรกิจ(คล้าย) วัดภูเขาทอง

2 พระครูสังฆรักษ์เอียด ครุธมฺโม วัดโคกแย้ม

3 พระครูขันตยาภาณ์(พรหม) วัดบ้านสวน

4 พระครูวิจิตรธรรมภาณ(สลับ)วัดป่าตอ

5 พระครูวิโรจน์ศาสนกิจ(ช่วง) วัดควนปันตาราม

6 พระครูสุธรรมวัฒน์(เหวียน) วัดพิกุลทอง

7 พระครูโสภณกิตติยาทร(รรรสิริ-อ่านว่ารันสิริ)วัดบ้านสวน

8 พระครูอดุลศีลวัตร(ผ่อง)วัดตะแพน(เป็นบุตรพ่อท่านเอียดวัดทุ่งหินพุด)

9 พระครูถิรธรรมมานันท์(เงิน)วัดโพรงงู(เป็นศิษย์คนสุดท้ายพ่อท่านปานวัดเขาอ้อ)

10 พระสวดมหานาค

11 พระครู วิจารวรคุณ(ประดับ) วัดป่าตอ

12 พระครู วิจิตรกิจจาภรณ์(เสถียร)วัดโคกโดน

13 พระมหาสุวรรณ อธิวโร วัดคูหาสรรค์

14 พระมหาศักดิ์ศรี สิริธมโม วัดคูหาสวรรค์

ปัจจุบัน เหรียญจตุคามรามาเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศ อาทิเช่น ชาวสิงคโปร์ ชาวมาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น นับเป็นเหรียญที่นับวันน่าบูชา เพราะมีความสวยงามและพุทธคุณ ที่ทุกท่านที่เชื่อและบูชา สามารถสัมผัสได้

Most Popular

To Top