Believe

คาถาบูชาพ่อปู่เจ้าพ่อยี่กอฮง

คาถาบูชาพ่อปู่เจ้าพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง (二哥)
 (เจ้าพ่อหวยคนแรกแห่งสยามประเทศ)

ถ้าอยากมีความโชคดีจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ซื้อหวยหรือกระทั่งเล่นการพนัน หรือใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ ก็ขอให้ท่านช่วยเหลือได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกฎแห่งกรรม “ฮง” เป็นชื่อเดิมของเจ้าพ่อยี่กอฮง ท่านเป็นลูกจีนที่เกิดในเมืองไทยเมื่อปี 239 ได้ประกอบกิจการค้าหลายอย่าง แต่ที่ได้สร้างฐานะให้ท่านจนรุ่งเรืองก็คือ การเป็นเจ้าภาษี โรงต้มกลั่นสุรา โรงบ่อนเบี้ย โรงหวย กอขอ รัชกาลที่ 6 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “รองหัวหมื่น พระอนุวัฒน์ราชนิยม” และพระราชทานนามสกุลให้ว่า “เตชะวนิช”

“เจ้าพ่อยี่กอฮง เทพแห่งการเสี่ยงโชคการพนัน”

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)
พุธัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ
นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย เลี้ยง เมี่ยง
เจ่ง แซ ยี่ กอ ฮง ใช้ ซิ้ง ยี่ กอ ฮง
ผ่อ สัก สื่อ อั้ว กิม งึ้ง ใช้ ป้อ
ป้อ จั๋ง ใช้ โข่ว สื่อ เก่า อั้ว แก ไล้
เก่า อั้ว แก ไหล
เอกจิตขอวิงวอน นะโม มหาเมตตา กรุณา
โชคลาภวาสนาบารมีพ่อปู่ยี่กอฮง
โปรดประทานเงินทอง โชคลาภ แก้วแหวนรัตนมณี
ประทานขุมทรัพย์ล้ำค่าสู่เรือนข้าน้อยด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล………..ตั้งจิตอธิษฐาน……………..

Most Popular

To Top