จตุคาม รามเทพ

จำนวนจัดสร้าง จตุคามรามเทพ รุ่น โคตรเศรษฐี

รุ่น โคตรเศรษฐี ปี2549
มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดและจำนวนการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ รุ่น โคตรเศรษฐี 

1. พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก ขนาด 5 นิ้ว

 • เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง 2 องค์
 • เนื้อรมมันปู จำนวนจัดสร้าง 500 องค์ แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้ – เนื้อทองแดงนอก / บอร์น จำนวนจัดสร้าง 13 องค์ – เนื้อทองเหลือง ปิดทองเดิมจากวัด จำนวนจัดสร้าง 25 องค์ – เนื้อรมมันปู (โค้ด กก + ใบโพธิ์หน้า) จำนวนจัดสร้าง 462 องค์ – เนื้อรมดำ (โค้ด ใบโพธิ์หน้า – หลัง) จำนวนจัดสร้าง 700 องค์

2. รูปหล่อลอยองค์ องค์พ่อนาคปรก จตุคามรามเทพ ขนาดสูง 4.5 ซม.

 • เนื้อทองคำ ในใบจองจำนวนจัดสร้าง 19 องค์ (จำนวนจัดสร้างจริง 15 องค์ ตามยอดจอง)
 • เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง 519 องค์
 • เนื้อนวะโลหะ จำนวนจัดสร้าง 519 องค์
 • เนื้อแร่โคตรเศรษฐี จำนวนจัดสร้าง 1,119 องค์
 • เนื้อทองแดงเทวรังษี จำนวนจัดสร้าง 2,119 องค์

3. รูปหล่อลอยองค์ พระปิดตา ศรีมหาราชพังพะกาฬ ขนาด 2.5 ซม.

 • เนื้อทองคำ ในใบจองจำนวนจัดสร้าง 9 องค์ (จำนวนจัดสร้างจริง 2 องค์ ตามยอดจอง)
 • เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง 519 องค์
 • เนื้อนวะโลหะ จำนวนจัดสร้าง 519 องค์
 • เนื้อแร่โคตรเศรษฐี จำนวนจัดสร้าง 1,119 องค์
 • เนื้อทองแดงเทวรังษี จำนวนจัดสร้าง 2,119 องค์

4. รูปหล่อปิดตาเคโระ ยอดธง จำนวนจัดสร้าง 555 เหรียญ (ชุดสัมมนาคุณ) 

5. เหรียญบาตรน้ำมนต์ใหญ่ จตุคามรามเทพ ขนาด 5.5 ซม.

 • เนื้อทองคำ จำนวนจัดสร้าง 9 เหรียญ
 • เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง 219 เหรียญ
 • เนื้อนวะโลหะ จำนวนจัดสร้าง 219 เหรียญ
 • เนื้อแร่ จำนวนจัดสร้าง 519 เหรียญ
 • เนื้อทองแดง 4k จำนวนจัดสร้าง 1,119 เหรียญ
 • เนื้อทองแดง จำนวนจัดสร้าง 1,119 เหรียญ

6. เหรียญบาตรน้ำมนต์เล็ก ขนาด 3.2 ซม.

 • เนื้อเงิน หน้ากากทองคำแท้ จำนวนจัดสร้าง 1 เหรียญ (ตอกโค้ด ก / โค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อนวะโลหะ หน้ากากทองคำแท้ จำนวนจัดสร้าง 119 เหรียญ (ตอกโค้ด ก / โค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อนวะโลหะ หน้ากากเงินแท้ จำนวนจัดสร้าง 619 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อทองคำแท้ จำนวนจัดสร้าง 60 เหรียญ
 • เนื้อเงิน จำนวนจัดสร้าง 619 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อนวะโลหะ จำนวนจัดสร้าง 619 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ในพระจันทร์หลังเจดีย์)
 • เนื้อทองแดง จำนวนจัดสร้าง 16,000 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)

7. ชุดกรรมการใหญ่ เหรียญ เล็ก 3.2 ซม. จำนวนจัดสร้าง 2,500 ชุด (มีใบจองหลักและใบจองกรรมใหญ่)

 • เนื้อชุบทอง ลงยาแดง จำนวนจัดสร้าง 200 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ในพระจันทร์หลังเจดีย์) เลขไม่เรียงตามลำดับ 1-1,000
 • เนื้อชุบทอง ลงยาขาว จำนวนจัดสร้าง 800 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ในพระจันทร์หลังเจดีย์) เลขไม่เรียงตามลำดับ 1-1,000
 • เนื้อชุบทอง ลงยาแดง จำนวนจัดสร้าง 1,500 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อกะไหล่ทอง พ่นทราย จำนวนจัดสร้าง 2,500 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้ออัลปาก้า จำนวนจัดสร้าง 2,500 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อแร่โคตรเศรษฐี จำนวนจัดสร้าง 2,500 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)
 • เนื้อทองเหลืองฝาบาตร ขัดเงา จำนวนจัดสร้าง 2,500 เหรียญ (ตอกโค้ดนะ ใต้ฐานเจดีย์)

8. ผ้ายันต์จตุคามรามเทพโคตรเศรษฐี จำนวนจัดสร้าง 1,000 คู่ 

9. พระผงว่านจตุคาม ขนาด 5.5 ซม. เนื้อธรรมดา โค้ดธรรมดา

 • เนื้อมหาว่านผสมดินกากยายักษ์ จำนวนจัดสร้าง 15,000 องค์
 • เนื้อไม้มงคลเทพธาโร จำนวนจัดสร้าง 15,000 องค์
 • เนื้อมหาว่าน 108 มหามงคล จำนวนจัดสร้าง 15,000 องค์

10. ชุดพิเศษกรรมการอุปถัมภ์ 5.5 ซม. จำนวนจัดสร้าง 1,500 ชุด

 • เนื้อไม้เทพธาโร หน้ากากทองชุบ โค้ดเดียว จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อไม้เทพธาโร หน้ากากเงินชุบ โค้ดเดียว จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อก้นครก ไม่ฝังเม็ดยา แจกพระในพิธี จำนวนจัดสร้าง 520 องค์
 • เนื้อก้นครก ฝังเม็ดยาจินดามณี โค้ดเดียว จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปิดทองเต็ม โค้ดธรรมดา จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปิดเงินเต็ม โค้ดธรรมดา จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปิดนาคเต็ม โค้ดธรรมดา จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปัดทอง 2k บางส่วน 2 โค้ด จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปัดเงิน 2k บางส่วน 2 โค้ด จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ปัดนาค 2k บางส่วน 2 โค้ด จำนวนจัดสร้าง 1,500 องค์

11. ชุดกรรมการอุปถัมถ์ จำนวนจัดสร้าง 1,600 ชุด (กล่องน้ำเงิน)

 • เนื้อดินกากยายักษ์ ฝังหัวนะโม จำนวนจัดสร้าง 1,600 องค์
 • เนื้อดินกากยายักษ์ ฝังตะกรุดเงิน จำนวนจัดสร้าง 1,600 องค์
 • เนื้อไม้เทพธาโร ฝังตะกรุดทอง ปัดทองฮ่องเต้ จำนวนจัดสร้าง 1,600 องค์
 • เนื้อผงว่านยา วาสนา จินดามณี ฝังตะกรุดทอง จำนวนจัดสร้าง 1,600 องค์
 • เนื้อผงกำยาน ปิดทอง รองพิมพ์ จำนวนจัดสร้าง 1,600 องค์

12. ชุดสมนาคุณศูณฃนย์จอง (กล่องแดง) จำนวนจัดสร้าง 333 ชุด ในชุดมี 5 องค์

 • เหรียญบาตรน้ำมนต์ใหญ่ ขนาด 5.5 ซม. เนื้อทองฝาบาตร
 • เหรียญบาตรน้ำมนต์เล็ก ขนาด 3.2 ซม. เนื้อทองฝาบาตร โค้ด ก.
 • รูปหล่อลอยองค์ จตุคามรามเทพ ขนาด สูง 4.5 ซม. เนื้อทองฝาบาตร โค้ด ก.
 • รูปหล่อลอยองค์ปิดตา ขนาด 2.5 ซม. เนื้อทองฝาบาตร
 • เนื้อผงกำยาน พิเศษ ปัดทองฮ่องเต้ โค้ด 2 ตัว

13. พระของขวัญ รุ่นโคตรเศรษฐี ปี 49 พิมพ์สี่เหลี่ยมเล็ก (ทำแจกในพิธี)

 • เนื้อสีดำ จำนวนจัดจัดสร้าง 500 องค์
 • เนื้อสีแดง จำนวนจัดจัดสร้าง 7,000 องค์

ที่มา : วรัทภพ เรืองปัญญาภร

Most Popular

To Top