Rich Talk

Live and Learn

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ หลายๆ ท่าน ต่างต่อสู้ทั้งทางโรคระบาด และทางเศรษฐกิจ ที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงขึ้น หลายคนรายรับหดหาย รายจ่ายกับพุ่งสวนทาง เราถูกให้หยุดอยู่กับบ้าน เพื่อต่อต้านโรคร้าย ไม่ให้ระบาด แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนก็หยุด รายได้ของตนด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเองก็เคย เจอสถานการณ์แย่ๆ เงินสดไม่มีเหลือ มาก่อนช่วงยุคโควิด แต่ในเวลานั้น ข้าพเจ้าได้ยินเพลง เพลงหนึ่ง ลอยตามลมมา และท่อนที่ทำให้สติของข้าพเจ้ากลับมานั้นคือ

“ทำในสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด”

เพลงได้เตือนสติ เรียกสติกลับมา และลงมือทำในสิ่งที่เรามี เราหามาได้ในเวลาอันสั้น เพื่อ เพิ่ม “เงินสด” เข้ามา และยังทำให้ครอบครัวเราไม่หิว

ตอนนี้ ข้าพเจ้าคงทำได้ แต่ให้กำลังใจ กับ ทุกท่าน พบประสบเหตุการณ์ร้ายๆ จงผ่านพ้นไปในเร็ววัน และฝาก เพลง “Live and Learn” มาเป็นกำลังใจ

ด้วยความเคารพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top